Leeratelier

De Don Boscoschool wil ook de makkelijk lerende leerlingen meer uitdaging bieden. Zij hebben tijdens de rekenlessen minder herhaling nodig om sommen te begrijpen en hebben dan tijd voor extra uitdaging.

We zijn in 2015-2016 als pilot met het Leeratelier op de donderdag begonnen. We werken in blokken van 8 weken, waarin een thema centraal staat. We hebben vorig jaar presentaties gemaakt, niet alleen voor de kinderen in het Leeratelier, maar ook in de eigen groep. Zelfs hebben ze een keer een presentatie gegeven voor de meesters en juffen in de vergadering. De kinderen zijn erg enthousiast over dit werk, zowel het uur op de donderdag als het werk dat ze zelfstandig in de klas kunnen maken.

Steeds wordt er na een blok bekeken of het kind nog doorgaat in het volgende blok, samen met de groepsleerkracht van uw kind. Dat heeft te maken met inzet van het kind, nieuwsgierigheid en leren samenwerken.

Het beleidsplan, waar o.a. de voorwaarden voor deelname in staan, is bij de directie in te zien.

Op 4 november zijn de leerlingen van het leeratelier naar Naturalis geweest. Klik hier voor de foto's

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl