Welkom op de pagina van groep 6

Welkom op de pagina van groep 6

Dit schooljaar zitten er 21 kinderen in groep 6 van juf Irene. Natuurlijk gaan we nieuwe dingen leren bij rekenen en taal, maar ook brengen we bezoekjes aan het Thijsse’s Hof. We hebben dit jaar ook muzieklab en de laatste periode van het schooljaar gaan we 1x per week zwemmen. En natuurlijk gaan we nog veel meer leuke, spannende en interessante dingen doen.

Dit jaar gaan we verder met de rekenmethode van Alles Telt. Tijdens de rekenlessen zullen we onze tafelsommen, die we in de vorige groepen hebben geleerd, hard nodig hebben om oppervlaktes (lengte x breedte), deelsommen (49:7), breuken (ik heb 3 repen en vier kinderen: hoeveelste deel krijgt ieder?) en nog veel meer uit te kunnen rekenen.

Bij taal zullen we verder werken aan werkwoordspelling en ontleden. Tijdens de lessen woordenschat leren we weer veel nieuwe woorden. Denk hierbij aan delfstof, concurrentie, bouwval, traditie, migratie. Al deze woorden komen op zijn tijd ook weer terug bij geschiedenis en aardrijkskunde. Voor het technisch vlot lezen gebruiken we Estafette.

Bij het leren van de topografie van Nederland en zijn provincies leren we hoe je een kaart en een atlas kunt gebruiken. Zo kun je onderweg naar familie een beetje de route volgen.

In groep 6 krijgen we ook huiswerk. Soms is dat wat maakwerk, een andere keer kun je dan thuis oefenen voor een proefwerk. Hiervoor hebben we een agenda nodig, een huiswerkmap en een (plastic) tas.

Ook zullen we dit jaar een werkstuk maken, een spreekbeurt en een boekbespreking houden. Dit zullen we in groepjes voorbereiden tijdens de zelfstandig werktijd en we noemen dat ‘het circuit’. We starten met het samen maken van een werkstuk. Dit doen we met de hele groep over hetzelfde onderwerp, zodat we goed leren hoe we een werkstuk moeten indelen.

We gaan er weer een super jaar van maken.

Juf Irene

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl